Actele Administrative Irevocabile

Forma principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice o reprezintă actele juridice.Unele din aceste acte sunt emise potrivit dreptului comun, însă nu constituie obiect de studiu al dreptului administrativ.[1] Această disciplină juridică studiază numai actele juridice emise de autorităţile publice, în calitate de subiecte de drept învestite cu prerogative de putere publică. Actele emanate de … Citește mai mult

Actele Administrative

Actul administrativ se bucură de un mare interes în cadrul dreptului administrativ. Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea (1895) s-a afirmat că dreptul administrativ modern este dominat de conceptul de drept administrativ.[1] Autorii de drept administrativ au elaborat mai multe concepte privind actul administrativ. Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă, unilaterală şi … Citește mai mult

Achizitii Publice

Estimarea valorii contractului de achiziţie publică : procedeu de evaluare a unei achiziţii, în vederea includerii în programul anual de achiziţii.   Contract de achiziţie publică: (art.3,lit. “b “din ordonanţă) “contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant”   Fonduri publice : (art.3,lit. “h” din ordonanţă) “sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor … Citește mai mult

Procesul Civil

În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept  justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor judecătoreşti şi activitate desfăşurată de aceste organe. Actele normative de drept material recunosc persoanelor fizice şi juridice drepturi civile (se au în vedere nu numai drepturile recunoscute prin legislaţia civilă, dar şi cele care … Citește mai mult

Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Începând cu secolul al XX-lea, dar mai ales după crearea Societăţii Naţiunilor, au fost elaborate 4 mari categorii de norme de protecţie a unor drepturi ale omului: norme referitoare la problemele de muncă; la protecţia drepturilor popoarelor din colonii; protecţia minorităţilor etnice şi religioase şi protecţia străinilor. Protecţia drepturilor omului a fost discutata abia după … Citește mai mult