Actele Administrative Irevocabile

Forma principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice o reprezintă actele juridice.Unele din aceste acte sunt emise potrivit dreptului comun, însă nu constituie obiect de studiu al dreptului administrativ.[1] Această disciplină juridică studiază numai actele juridice emise de autorităţile publice, în calitate de subiecte de drept învestite cu prerogative de putere publică. Actele emanate de … Citește mai mult