Achizitii Publice

Estimarea valorii contractului de achiziţie publică : procedeu de evaluare a unei achiziţii, în vederea includerii în programul anual de achiziţii.   Contract de achiziţie publică: (art.3,lit. “b “din ordonanţă) “contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant”   Fonduri publice : (art.3,lit. “h” din ordonanţă) “sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor … Citește mai mult