Crimele Contra Pacii

O componentă esenţială a dreptului păcii o constituie definirea şi precizarea răspunderii pentru acele acţiuni care sunt de natură să pună în pericol pacea şi securitatea internaţională, să creeze şi să întreţină un climat belicos, de tensiune şi încordare care să favorizeze recurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, să genereze conflicte şi confruntări … Citește mai mult

Crimele de Razboi

Noţiuni generale cu privire la dreptul penal internaţional Răspunderea în dreptul internaţional intervine pentru comiterea unor fapte ilicite socotite ca atare de către state, precum şi pentru activităţi care nu sunt interzise, dar în urma cărora s-au produs unele prejudicii statelor. Faptele şi actele considerate ca ilicite sunt încălcări ale normelor dreptului internaţional convenţional … Citește mai mult

Curtea Penala Internationala

Apartenenţa şi siguranţă sunt nevoi stringente, vizibile în evoluţia omului, astfel că indivizii s-au contituit, deliberat, în grupuri cu scopul de a-şi satisface aceste necesităţi ale propriei identităţi. În cadrul entităţilor constituite, membrii acestora comunicau în modul specific al culturii din care făceau parte, al mediului care influenţa existenţa lor şi al caracteristicilor individuale şi, … Citește mai mult

Principiile Dreptului International Penal

Cooperarea internaţională în materie penală dobândeşte noi valenţe, astfel încât noţiunea ei „clasică” devine uneori un concept care nu este suficient pentru a defini diferitele forme pe care le îmbracă lupta împotriva criminalităţii la nivel global.[1] Evoluţiile înregistrate în dreptul internaţional în ultimii ani, mai precis dezvoltarea fără precedent a dreptului internaţional penal, ne îndreptăţesc … Citește mai mult