Procesul Civil

În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept  justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor judecătoreşti şi activitate desfăşurată de aceste organe. Actele normative de drept material recunosc persoanelor fizice şi juridice drepturi civile (se au în vedere nu numai drepturile recunoscute prin legislaţia civilă, dar şi cele care … Citește mai mult

Probele in Procesul Civil. Proba cu Martori

Procesul civil nu s-ar putea desfăşura, stabilirea faptelor deduse judecăţii şi determinarea exactă a conformităţii între cele susţinute de către părţi şi realitate fiind imposibile, dacă nu ar fi fost concepute probele. Proba desemnează atât acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistenţei unui raport critic, cât şi mijlocul procesual prin intermediul căruia se poate stabili … Citește mai mult

Posesia

În sistemul NCC, posesia este reglementată în art. 916 alin. (1) Posesia este exercitarea in fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de catre persoana care il stapâneşte şi care se comporta ca un proprietar. În doctrină s-a arătat că posesia reprezintă „stăpânirea de fapt a unui lucru, care din punctul de vedere … Citește mai mult

Mostenirea Testamentara

Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege), dar şi în temeiul voinţei celui care lasă moştenirea, manifestată prin testament, caz în care moştenirea (devoluţiunea ei) este testamentară. Este posibilă şi coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară. Codul nostru civil … Citește mai mult

Contestatia in Anulare in Procesul Civil

Calea de atac ordinară la îndemâna părţii interesate, care nu este ţinută să-şi încadreze cererea în anumite motive strict prevăzute de lege rămâne apelul, iar căile extraordinare de atac, care pot fi exercitate de către partea interesată numai în cazurile şi condiţiile reglementate expres de normele procesuale, reunesc: recursul, contestaţia în anulare, revizuirea. Decurgând din … Citește mai mult