Accidentele de Munca si Bolile Profesionale

Achizitii Publice

Estimarea valorii contractului de achiziţie publică : procedeu de evaluare a unei achiziţii, în vederea includerii în programul anual de achiziţii.   Contract de achiziţie publică: (art.3,lit. “b “din ordonanţă) “contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant”   Fonduri publice : (art.3,lit. “h” din ordonanţă) “sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor … Citește mai mult

Actele Administrative

Actul administrativ se bucură de un mare interes în cadrul dreptului administrativ. Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea (1895) s-a afirmat că dreptul administrativ modern este dominat de conceptul de drept administrativ.[1] Autorii de drept administrativ au elaborat mai multe concepte privind actul administrativ. Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă, unilaterală şi … Citește mai mult

Actele Administrative Irevocabile

Forma principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice o reprezintă actele juridice.Unele din aceste acte sunt emise potrivit dreptului comun, însă nu constituie obiect de studiu al dreptului administrativ.[1] Această disciplină juridică studiază numai actele juridice emise de autorităţile publice, în calitate de subiecte de drept învestite cu prerogative de putere publică. Actele emanate de … Citește mai mult

Actele Guvernului