Unele Aspecte Teoretice si Practice Privind Institutia Prefectului

Statul este privit în doctrina de specialitate dintr-un întreit punct de vedere: juridic, politic şi social-economic[1].

Conceptul juridic al statului are o importanţă de necontestat. Cu ajutorul lui se pot explica relaţiile şi situaţiile multiple care se stabilesc între Stat – persoană juridică – subiect activ şi pasiv, subiect de drepturi şi obligaţii şi celelalte grupări sociale, sau între Stat şi persoanele fizice – indivizii, se poate analiza conţinutul propriu al regulilor juridice ale Statului.

Problema personalităţii juridice a statului, atât de complicată şi mult discutată, este un aspect de reţinut în acest cadru al conceptului juridic asupra statului: de asemenea, ideea de comandă, „imperium”, şi dreptul de constrângere, element dominant în organizarea de stat, este un alt aspect important, înfăţişat în conceptul juridic al statului ca o trăsătură esenţială.

[1]   Ioan Alexandru, Politică, administraţie, justiţie Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 43 şi urm.