Regimul Substantelor si Deseurilor Periculoase

Una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta societatea umana este considerate cea a poluarii si protectiei mediului. Industrializarea,dezvoltarea productiei si a consumului unor produse,ca si urbanizarea au fost insosite de numeroase urmari negative,atat prin accentuarea risipei de resurse naturale (cu tendinta marcanta din ultimele decenii de epuizare si a unor resurse naturale cat si traditionale de energie si de materii prime),cat si,mai ales,prin degradarea mediului,poluarea tot mai grava a apelor,aerului si solului.

Tinand seama de impactul tot mai larg al activitatii umane asupra mediului,promovarea unor studii sistematice si elaborarea fundamentelor stintifice ale armonizarii dezvoltarii economico-sociale cu factorii de mediu,se impune ca o necessitate.

O atentie deosebita trebuie acordata,in acest sens,problemei desurilor,aceasta presupunand o abordare complexa,sub toate aspectele,de la identificare,la gestionare si tratare corespunzatoare pentru asimilare,refolosire si reciclare ceea ce implica preocupare,support finaciar si tehnologic,forta de munca cu calificare corespunzatoare si nu in ultimul rand,existenta unui cadru legislative,institutional si administrative corespunzator.