Contestatia in Anulare in Procesul Civil

Calea de atac ordinară la îndemâna părţii interesate, care nu este ţinută să-şi încadreze cererea în anumite motive strict prevăzute de lege rămâne apelul, iar căile extraordinare de atac, care pot fi exercitate de către partea interesată numai în cazurile şi condiţiile reglementate expres de normele procesuale, reunesc: recursul, contestaţia în anulare, revizuirea. Decurgând din … Citește mai mult