Lipsa Plangerii Prealabile

Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice şi reprezintă consecintele nesocotirii dispoziţiei din norma penală. Realizarea ordinii de drept în general, ca şi a ordinii de drept penal presupure din partea tuturor destinatarilor legii o conduită conformă cu dispoziţiile normei ceea ce conduce la o desfăşurare corespunzătoare a relaţiilor sociale. în principiu norma penală … Citește mai mult

Lipsa Plangerii Prealabile