Lipsa Plangerii Prealabile

Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice şi reprezintă consecintele nesocotirii dispoziţiei din norma penală.

Realizarea ordinii de drept în general, ca şi a ordinii de drept penal presupure din partea tuturor destinatarilor legii o conduită conformă cu dispoziţiile normei ceea ce conduce la o desfăşurare corespunzătoare a relaţiilor sociale. în principiu norma penală este respectată de bunăvoie, indiferent dacă aceasta are la bază c conştiinţă cetăţenească ridicată ori teama de pedeapsă (realizarea prin conformare a ordinii de drept).

Există însă şi situaţii în care membrii societăţii nu se conformează exigenţelor legii penale şi săvârşesc infracţiuni. în asemenea cazuri, realizarea ordinii de drep: este posibilă numai prin constrângere, adică prin aplicarea sancţiunilor prevăzute de normele încălcate, care nu au loc direct, ci mijlocit, prin intermediul răspunde^ penale. Numai ca urmare a constatării răspunderii penale intervine sancţiunea de drept penal prevăzută pentru infracţiunea săvârşită[1].

[1]  L. Barac, Reflecţii asupra instituţiei răspunderii penale, în R.D.P. nr. 1/1996, p. 43.