Riscurile si Vulnerabilitatile la Adresa Securitatii Nationale Generate de Traficul de Droguri pe Teritoriul României

Trăim într-o epocă în care, ca rezultat al gândirii şi creaţiei omul a pătruns până în cele mai necunoscute taine ale naturii. Asistăm la eforturi susţinute ale organizaţiilor internaţionale, ale şefilor de state şi de guverne, de a contribui la soluţionarea multiplelor conflicte şi contradicţii care apar în lumea contemporană. Multora li s-au găsit şi li se vor găsi rezolvări favorabile, ca urmare a faptului că, totuşi în ultimă instanţă, fiinţa umană poate şi trebuie să se apere de marile şi numeroasele pericole care o ameninţă încă.

Constatăm o recrudescenţă nemaiîntâlnită a flagelului drogurilor. Se nasc o serie de întrebări fireşti, dintre care se detaşează una, de fond, şi anume, dacă acest flagel poate fi pus, ca gravitate, alături de un altul ce ameninţă omenirea, războiul nuclear. Un răspuns pertinent este greu de dat, dar lăsând să vorbească cifrele, apare concluzia că, de fapt, de la începutul secolului nostru, drogurile au produs mai multe victime umane dcât toate conflagraţiile militare care au avut loc.