Riscurile si Vulnerabilitatile la Adresa Securitatii Nationale Generate de Traficul de Droguri pe Teritoriul României

Trăim într-o epocă în care, ca rezultat al gândirii şi creaţiei omul a pătruns până în cele mai necunoscute taine ale naturii. Asistăm la eforturi susţinute ale organizaţiilor internaţionale, ale şefilor de state şi de guverne, de a contribui la soluţionarea multiplelor conflicte şi contradicţii care apar în lumea contemporană. Multora li s-au găsit şi … Citește mai mult

Criminalistica – Modelului Conflictual

Reprezentând o prioritate a grupului, dai şi un punct de referinţă pentru diferitele situaţii sociale, normele sociale şi juridice indică ceea ee este drept sau nedrept, moral sau imoral, licit sau ilicit, legal sau ilegal etc., stabilind deci zona de permisivitate a acţiunii şi comportamentului indivizilor. Insă, această zonă nu este precis delimitată sau circumscrisă, … Citește mai mult

Studiu cu Privire la Modalitatile de Ascultare ale Inculpatului

Cerecetarea Criminalistica a Suicidului

Modalitati de Identificare a Falsului in Inscrisuri