Posesia si Efectele Sale

În sistemul NCC, posesia este reglementată în art. 916 alin. (1) Posesia este exercitarea in fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de catre persoana care il stapâneşte şi care se comporta ca un proprietar.

În doctrină s-a arătat că posesia reprezintă „stăpânirea de fapt a unui lucru, care din punctul de vedere al comportării posesorului, apare ca fiind manifestarea exterioară a unui drept real”[1]. Într-o definire mai completă a noţiunii, se arată că posesia este „o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau exercitarea unei puteri de fapt, de către o persoană asupra unui bun, cu intenţia şi voinţa de a se comporta, ca proprietar sau titular al altui drept real”[2].

[1]  Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,Bucureşti, 2013., p.234.

[2]  Liviu Pop , Liviu-Marius Harosa, Drept civil-Drepturile reale principale ,Ed.Universul Juridic,2006 p.56.