Amanarea si Intreruperea Executarii Pedepsei

Hotărârile instanţelor penale devin executorii la dată când au rămas definitive; hotărârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune această.

Atât pedeapsa închisorii cât şi cea a detenţiunii pe viaţa se pun în executare prin emiterea mandatului de executare,mandat ce se emite de judecătorul delegat al instanţei de executare în ziua rămânerii definitive a hotărârii la instanţa de fond sau, în cazul în care hotărârea a rămas definitivă în faţa instanţei ierarhic superioare, în ziua primirii de către instanţa de fond a extrasului din hotărârea pronunţată de instanţa superioară.[1]

De la principiul executării imediate a hotărârii definitive prin care s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, amânarea executării pedepsei constituie o excepţie, justificată de ivirea anumitor împrejurări înainte de începerea executării închisorii, care fac ca executarea imediată să aibă consecinţe grave pentru condamnat, familie; acesta este motivul pentru care legea a creat o asemenea excepţie,ce reflecta umanismul dreptului nostru, grija faţă de condamnat, fata de familie.[2]

În cazul amânării, condamnatul nu va mai fi arestat imediat,ci numai după încetarea cauzelor care au determinat amânarea, menţionate în hotărârea prin care s-a admis cererea condamnatului, iar în cazul întreruperii, dat fiind făptului că acesta a fost încarcerat şi predat locului de deţinere,aflându-se în executarea pedepsei, va fi pus în libertate pe o perioadă determinată,stabilită în hotărâre de către instanţa de judecată.[3]

Sunt însă unele situaţii de natură a pune în pericol viaţa, sănătatea sau interesele majore ale condamnatului,dacă ar fi privat de libertate; în astfel de situaţii, legiuitorul a prevăzut în mod expres cazurile în care se poate amâna executarea pedepselor menţionate pentru o durată determinată de lege sau de organele abilitate.[4]

[1] Anca-Lelia Lorincz,Drept procesual penal,Conform noului Cod de Procedura penală. Vol. I,Ed.Universul Juridic,2015,pag.143

[2] Corina Magraon, Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viată-examinare teoretico practică – în Revista Pro lege nr. 3/2008, pag.30

[3] Dumitru Rebegea, Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viată-examinare teoretico practică , in Drertul nr.4/2009, pag.227

[4] Vasile Păvăleanu, Drept procesual penal. Partea specială,vol. II, ediţia a III-a,ed. Lumina Lex, Bucureşti,2007,pag. 406