Unele Aspecte Teoretice si Practice Privind Institutia Prefectului