Metode Tehnico-Tactice de Depistare a Comportamentului Simulat