Executarea Obligatiiilor in Lumina Dreptului Civil Roman