Studiu de Caz Privind Valentele Juridice ale Domiciliului in Dreptul Civil Roman