Efectele Contractului de Vanzare

Efectele contractului de vânzare-cumpărare reprezintă tocmai conţinutul acestuia, atât drepturile şi obligaţiile părţilor rezultate din convenţia lor.

În legătură cu efectele contractului de vânzare-cumpărare, se impun câteva precizări referitoare la forţa obligatorie a contractului, principiul irevocabilităţii şi principiul relativ a efectelor contractului, aspecte care se analizează în materia contractului de vânzare-cumpărare prin raportare la dispoziţiile noului Cod civil cuprinse în Titlul II, Capitolul I („Contractul”).

Astfel, în privinţa forţei obligatorii a contractului de vânzare-cumpărare, exprimat prin binecunoscutul adagiu latin, pacta sunt servanda, dispoziţiile art., 1.270 alin. (1) C. civ., statuează „contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”, sau, mai plastic exprimarea „contractul este legea părţilor”.

Totodată, în virtutea principiului pacta sunt servanda, dispoziţiile art. 1.272 C. civ., având denumirea marginală „Conţinutul contractului”, stipulează că: „contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului, după natura lui”.[1]

[1] F. A. Baias Ş. A. – Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Edit. C.H. Beck, Bucureşti, 2012,p.143