Cauze Justificative

Textul art. 18 C. pen. nu are corespondent în Codul penal anterior, întrucât legiuitorul nu a reglementat distinct instituţia cauzelor justificative.

Legitima apărare şi starea de necesitate, care în noul Cod penal fac parte din categoria cauzelor justificative, în Codul penal anterior acestea erau incluse în categoria cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei, datorită lipsei vinovăţiei că trăsătură esenţială a infracţiunii.[1]

Autorii noului Cod penal, receptivi la sugestiile doctrinei penale şi după modelul Codului penal din 1936 şi a codurilor penale moderne străine, au procedat la reglementarea în Titlul II, Capitolul II al Părţii generale, a instituţiei cauzelor justificative.

În textul de debut al Capitolului II, s-a instituit regulă „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege”. [2]

Dispoziţiile art 18 alin. (1) C. pen. consacră regula că „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege” (legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii, consimţământul persoanei vătămate).[3]

Din coroborarea acestor dispoziţii cu cele ale art. 15 alin. (1), prin care se defineşte conceptul general de infracţiune şi ţinând seama de sistematizarea reglementărilor privitoare la cauzele justificative şi de neimputabilitate, rezultă că organele de aplicare a legii penale, în soluţionarea unei cauze cu care au fost învestite, trebuie să verifice, mai întâi, existenţa unei concordanţe între elementele sau cerinţele de ordin obiectiv ale faptei săvârşite cu cele descrise de normă de incriminare, după care urmează să examineze dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege şi, în final, să constate dacă fapta a fost comisă cu vinovăţie în formă şi modalitatea prevăzute de normă de incriminare.[4]

[1] Mihail Udroiu,Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal. Editia 2,Ed.C.H. Beck,2015,p.134

[2] Mirela Gorunescu, Ionut Andrei Barbu, Mihaela Rotaru,Ed.Universul Juridic,2014,p.155

[3] Florin Streteanu , Daniel Nitu,Drept penal. Partea generala,Curs universitar. Vol. I,Ed.Universul Juridic,2014,p.163

[4] Vintila Dongoroz,Explicatiile teoretice ale Codului penal roman. Editia 2. Volumul II,Ed.C.H. Beck,2012,p.154