Actiunea Civila

Prin acţiune în justiţie se înţelege mijlocul procesual prin care o persoană care a încălcat o normă de drept este adusă în faţa instanţei de judecată pentru a fi trasă la răspundere.Dreptul la acţiune este cuprins implicit în norma juridică de drept substanţial. tragerea la răspundere a unei persoane se realizează prin exercitarea acţiunii în justiţie.

Pentru exercitarea acţiunii în justiţie trebuie să existe un temei de drept constând în norma juridică încălcată, cât şi un temei de fapt constând în săvârşirea unei fapte ilicite de către o persoană care poate fi trasă la răspundere juridică.

Obiectul acţiunii îl constituie tragerea la răspundere a persoanei care a încălcat norma de drept şi împotriva căreia este exercitată acţiunea.

Subiectul activ al acţiunii este persoana sau entitatea care exercită acţiunea în justiţie. subiectul pasiv al acţiunii este persoana împotriva căreia este exercitată acţiunea injustiţie.[1]

[1]  Grigore Gr. Theodoru, Tratat de Drept Procesual Penal, Editia a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013,p.213