Tehnici Moderne de Identificare a Persoanelor dupa Semnalmentele Exterioare-Portretul Robot Computerizat