Interferenta Dreptului de Autor cu Alte Categorii de Drepturi

Scopul acestei lucrări este de a analiza legislația, doctrina și jurisprudența relevantă privind protecția dreptului de autor în România și de a contribui la stadiul curent de cunoaștere în această materie.
Obiectivele urmărite sunt:
– identificarea particularităților transpunerii Directivei privind protectia dreptului de autor în legislația românească;
– identificarea problemelor care ar putea apărea din interpretarea legii române.
-identificarea normelor juridice in privinta protectiei dreptului de autor in Romania

Keywords:, dreptul de autor, drepturi de autor patrimoniale, drepturi de autor morale, original, copyright