Sanctiuni in Drept International Privat

Răspunderea în dreptul internaţional intervine pentru comiterea unor fapte ilicite socotite ca atare de către state, precum şi pentru activităţi care nu sunt interzise, dar în urma cărora s-au produs unele prejudicii statelor.

Răspunderea poate să privească atât statele, precum şi persoanele fizice, iar o modalitate a răspunderii este reprezentată de aplicarea unor sancţiuni cu folosirea forţei armate. Aceste sancţiuni sunt puse în aplicare cu ajutorul măsurilor de constrângere.

Măsurile de constrângere în dreptul internaţional pentru asigurarea executării normelor de drept se realizează de către state, individual sau în colectiv, deoarece nu există un aparat suprastatal care să deţină puterea de constrângere.

Folosirea colectivă a măsurilor constituie o recomandare a Cartei, iar nu o obligaţie. În caz de necesitate, Consiliul de Securitate poate recurge direct la folosirea forţei armate puse la dispoziţie cu acordul statelor membre.