Procedura Privind Infiintarea Societatilor Comerciale

Prima reglementare a unei societăţi comerciale contemporane datează din timpul lui Ludovic al XlV-lea prin Marea Ordonanţă Terestră din 1673 şi se referă la societatea în comandită simplă. Pentru comerţul francez secolul al XVI-lea are o importanţă deosebită deoarece a fost înfiinţată prima Cameră de comerţ şi industrie la Marsilia în anul 1599, având rolul de a oferi asistenţă societăţilor comerciale în desfăşurarea operaţiunilor de afaceri .[1]

Se consideră că secolul al XVII-lea reprezintă momentul la care iau naştere primele societăţi pe acţiuni chiar dacă date istorice confirmă înfiinţarea primei societăţi pe acţiuni în secolul al XlV-lea   . Succesul societăţii pe acţiuni a avut ca temei delimitarea clară care se realiza între patrimoniul acţionarilor şi patrimoniul societăţii.

în acest context, al constituirii mai multor forme de  societăţi comerciale, se evidenţiază trăsăturile esenţiale ce au rolul de a prefigura cele două mari categorii, şi anume, societăţile de persoane, care  includ societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi societăţile de capitaluri, ce înglobează societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.

Prima codificare importantă a societăţilor comerciale a fost realizată prin dispoziţiile Codului Comercial francez de la 1807, care a conturat succint formele de societăţi comerciale şi regimul juridic al acestora.

[1] Reglementare, doctrină Jurisprudenţă, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2002,p.163