Abordari Speciale ale Capitolului Libertatii din Carta Drepturilor Fundamentale A U.E

Drepturile Colective Consacrate in Sistemul Regional European de Apararea Drepturilor Omului

Libertatea de Exprimare, in Sistemul Regional European de Apararea Drepturilor Omului

Organizarea si Functiionarea Consiliului Europei

Cadrul Legislativ European de Protectie a Drepturilor Omului