Drepturile Morale de Autor Asupra Creatiilor Muzicale

Drepturile Organismelor de Televiziune si Radiodifuziune

Evolutii Legislative Recente in Domeniul Dreptului de Autor

Interferenta Dreptului de Autor cu Alte Categorii de Drepturi

Scopul acestei lucrări este de a analiza legislația, doctrina și jurisprudența relevantă privind protecția dreptului de autor în România și de a contribui la stadiul curent de cunoaștere în această materie.
Obiectivele urmărite sunt:
– identificarea particularităților transpunerii Directivei privind protectia dreptului de autor în legislația românească;
– identificarea problemelor care ar putea apărea din interpretarea legii române.
-identificarea normelor juridice in privinta protectiei dreptului de autor in Romania

Keywords:, dreptul de autor, drepturi de autor patrimoniale, drepturi de autor morale, original, copyright

Mijloace Juridice de Protectie a Marcii Inregistrate