Aspecte Teoretice si Practice Privind Traficului de Persoane

Traficul de persoane este un „domeniu de afaceri” global, organizat în formă de reţele criminale, grupuri infracţionale clandestine implicate şi în alte tipuri de crime organizate. Structurile variază de la grupuri de persoane particulare fără o strânsă legătură până la organizaţii criminale internaţionale.

Crima organizată transnaţională are trei elemente caracteristice:

  • Este comisă de un grup organizat criminal
  • Cu scopul obţinerii unui profit maxim
  • Are dimensiuni internaţionale

Conform Convenţiei ONU[1] şi Legii nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate:

Grup criminal organizat[2] înseamnă:

Un grup structurat, format din  trei sau mai multe persoane, care există o perioadă de timp şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracţional organizat,  grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.

[1] Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaţional;

[2] Legea nr. 39 din 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 1