Democratia si Statul de Drept

Democraţia sau „conducerea de către popor” provenind din limba greacă („demos-popor şi kratos-putere”) reprezintă o formă de organizare şi conducere statală, în care puterea aparţine poporului şi pe care acesta, sub virtutea dreptului său o poate exercita în mod direct sau indirect prin reprezentanţii săi aleşi. Democraţia ca fenomen politic are rădăcini înfipte adânc în … Citește mai mult

Doctrina

Executorul Judecatoresc

Punerea în executare a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, în cazul în ca~e debitorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţiile, se poate face doar cu concursul organulu de executare. Acesta este o autoritate învestită de stat cu puterea de a impune debitoru îi urmărit sau unor terţe persoane, care deţin bunurile debitorului, obligaţia de a executa … Citește mai mult

Faptele si Actele Juridice

Importanta Stiintelor Complementare Dreptului