Aspecte Teoretice si Practice Privind Regimul Raspunderii Penale a Minorului

Infracţionalitatea sau criminalitatea minorilor, chiar dacă este o componentă a infracţionalităţii în general, prezintă particularităţi determinate de anumite caracteristici biologice, psihologice şi sociale ale acestora, avute în vedere de legiuitor la momentul reglementării răspunderii penale pentru minori, pentru combaterea fenomenului infracţionalităţii în rândul minorilor fiind prevăzute anumite forme de prevenire diferite faţă de majori. Fiind … Citește mai mult