Incetarea Efectelor Tratatelor Internationale

În cel mai larg sens al cuvântului prin tratat se înţelege un acord de voinţă între subiectele de drept internaţional supus normelor dreptului internaţional[1]. În conformitate cu art.2 pct. 1 din Convenţia de la Viena din 1969 referitoare la dreptul tratatelor, prin tratat se înţelege: „un acord internaţional încheiat între state în formă scrisă şi … Citește mai mult