Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti. Partajul (art. 631-644 si art. 669-686 C. civ.)