Contractele Administrative

  1. Rarincescu în lucrarea să intitulată „Contenciosul ad Administrativ român”, din 1936, publicată în cadrul Editurii Bucureşti făcea referire la faptul că teoria contractului administrativ şi-a făcut apariţia în dreptul francez modern, ca o creaţie a jurisprudenţei Consiliului de Stat, pentru că ulterior această jurisprudenţă să fie conceptualizată în cadrul doctrinei administrative.[1] Unul din primii autori francezi care dezvoltă această teorie a fost Laferriere, care şi-a susţinut opiniile asupra conceptelor administrative în lucrarea: „Trăite de la jurisdiction administrative et du recours contentieux”, iar fondatorul concepţiei clasice este considerat pe bună dreptate profesorul Gaston Jeze, care şi-a fundamentat teoria pe o lungă perioadă de timp, respectiv 1904 – 1937, timp în care a elaborat studii, articole în serial (exemplu: articolul intitulat „Teoria generală a contractului administrativ”, care a apărut în „Revistă de drept public” în perioada 1930 – 1937), monografii, tratate.

În lucrarea să fundamentală intitulată „Principii generale ale dreptului administrativ”, apărută în şase volume (vol.1 = Tehnica juridică, vol.2 = Noţiunea de serviciu public, vol.3 = Funcţionarea serviciilor publice, vol.4 = Teoria generală a contractelor administraţiei, vol.5 şi vol.6 = Contractele administrative) în perioada 1920-1936, Gaston Jeze a acordat o atenţie deosebită acestui capitol reprezentat de contractul administrativ, lucru care reiese şi din faptul că în aceeaşi perioadă, profesorul a mai definitivat şi o altă lucrare, intitulată: „Contractele administrative de Stat, ale unităţilor administrativ teritoriale, ale comunelor şi ale stabilimentelor publice” (apărută în anii 1927 şi 1932). Continuând pe aceeaşi linie, profesorul Gaston Jeze a ţinut cursuri speciale pe tema contractelor administrative la facultăţile de drept din Paris.

[1] C. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti,1936, p. 19