Cauzele care Inlatura Raspunderea Penala

Conceptul de „răspundere penală” este rezultatul viziunii contractualiste impuse de curentul tehnico-juridic al Şcolii Neoclasice italiene (reprezentat de A. Rocco, Massari, Manzini), potrivit căruia săvârşirea unei infracţiuni naşte dreptul subiectiv al statului de a-i aplica făptuitorului o pedeapsă §i, totodată, obligaţia acestuia din urmă de a suporta pedeapsa. Acest argument constituie însă şi un motiv … Citește mai mult

Violarea de Domiciliu

Inviοlаbilitаtеа dοmiсiliului еxprimă juridiс intеrdiсțiа pătrundеrii în dοmiсiliul sаu rеșеdințа unеi pеrsοаnе. Tеxtul аrtiсοlului 27 din Сοnstituțiа Rοmâniеi[i] rеglеmеntеаză dοuă situаții distinсtе privind pătrundеrеа în dοmiсiliul unеi pеrsοаnе. Ο primă situаțiе еstе асееа сând sе pοаtе pătrundе în lοсuințа unеi pеrsοаnе сu сοnsimțământul асеstеiа. Dеrοgаtοriе еstе situаțiа în саrе sе pοаtе pătrundе în lοсuințа unеi … Citește mai mult

Combaterea Traficului de Persoane

Conceptul de trafic nu este unul nou : el a fost folosit în secolul al XVI-lea în asociere cu comerțul. Pe vremea accea însă termenul nu avea conotații negative . Spre secolul al XVII-lea termenul de trafic  a început să fie utilizat pentru a se face referire la vânzarea ilicită sau neloială a mărfurilor , … Citește mai mult

Raspunderea Parinteasca

În sistemul noului Cod penal, răspunderea penală a părinţilor poate fi angajată în cazul săvârşirii de către aceştia a unor infracţiuni privitoare la persoana minorului precum: relele tratamente aplicate minorului (art. 197), violenţa în familie (art. 199), exploatarea cerşetoriei (art. 214), folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215), abandonul de familie (art. 4118), … Citește mai mult

Lipsa Plangerii Prealabile

Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice şi reprezintă consecintele nesocotirii dispoziţiei din norma penală. Realizarea ordinii de drept în general, ca şi a ordinii de drept penal presupure din partea tuturor destinatarilor legii o conduită conformă cu dispoziţiile normei ceea ce conduce la o desfăşurare corespunzătoare a relaţiilor sociale. în principiu norma penală … Citește mai mult