Judecata in Prima Instanta

Conceptul,Caracteristiciile si Functiile Finantelor Publice

Stingerea Voluntara a Creeantelor Fiscale

Studiu Privind Norma Juridica de Drept Financiar

Contestatia la Executarea Silita

Executarea Silita Mobiliara

Conceptul de Imprumut Public

Cheltuieli Publice Privind Invatamantul

Studiu Principalelor Impozite Directe Datorate Bugetului de Stat

Surse de Venit Datorate Bugetului Uniunii Europene

Analiza Procesului de Aprobare a Bugetuluide Stat si Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat

Studiu Privind Raportul Juridic de Drept Financiar

Studiu cu Privire la Modalitatile de Ascultare ale Inculpatului

Cerecetarea Criminalistica a Suicidului

Modalitati de Identificare a Falsului in Inscrisuri

Importanta Masurilor Premergatoare ai a Fazelor Cercetarii la Fata Locului

Analiza prin Comparatie a Tipurilor Identificarii Criminalistice

Rolul Expertizei Balistico-Judiciare ca Mijloc de Proba in Procesul Pnal

Caracterul Pluridisciplinar al Balisticii Judiciare

Analiza Urmelor Instrumentelor de Spargere in Cadrul Identificarii Criminalistice

Pagina 1 din 212