Acte de Reglementare Privind Protectia Mediului din Romania

Criza Economica si Protectia Mediului

Dreptul Mediului

Dreptul Omului la un Mediu Sanatos in Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Energiile Regenerabile – Studiu de Caz

Jurisprudenta CEDO si Protectia Mediului

Locul Politicii de Mediu in Cadrul Politicilor Uniunii Europene

Managementul Deseurìlor in Uniunea Europeana – Studiu de Caz

Ocrotirea Mediului in Conditiile Migratiei in Europa

Principiile de Drept al Mediului in TFUE si Jurisprudenta CJUE

Probleme Ecologice Globale si Jurisprudenta CJUE

Protectia Mediului in Cazul Calamitatilor Naturale si Dezastrelor

Regimul Juridic al Ariílor Protejate la Nivelul Uniunii Europene – Jurisprudenta CJUE

Regimul Substantelor si Deseurilor Periculoase

Schimbarile Climatice si Biodiversitatea – Studiu de Caz