Dreptul de Optiune Succesorala

Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti. Partajul (art. 631-644 si art. 669-686 C. civ.)

Dreptul de Proprietate Privata

Dreptul de Proprietate Publica

Dreptul de Superficie – Dezmembramant al Dreptului de Proprietate

Dreptul de Trecere (art. 617-620 C. civ.)

Dreptul de Uzufruct si Dreptul de Uz – Dezmembraminte ale Dreptului de Proprietate. Studiu Comparativ

Drepturile Reale

Drepturile Succesorale ale Rudelor Defunctului

Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor al Defunctului

Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Reglementarea Noului Cod Civil

Efectele Actului Juridic Civil

Efectele Contractelor Sinalagmatice

Efectele Contractului de Vanzare

Efectele Divortului cu Privire la Raporturile dintre Parinti si Copiii lor Minori

Efectele Posesiei

Efectele Specifice ale Contractelor Sinalagmatice

Eroarea si Dolul ca Vicii de Consimtamant ale Actului Juridic Civil

Executarea Obligatiiilor in Lumina Dreptului Civil Roman

Executarea Obligatiilor

Pagina 4 din 9« Prima...23456...Ultima »