Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Actiunea Penala